Władze Dziekańskie serdecznie gratulują, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku 2016 z WSR nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" otrzymała Pani dr Bożena Bassa, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" Ks.prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.

Wydział Studiów nad Rodziną Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny Katedra Pedagogiki Rodziny Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychologicznych Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast? Aspekty interdyscyplinarne"

Plakat konferencyjny (załącznik PDF)

Wydział Studiów nad Rodziną serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu sześciu ogólnouczelnianych wykładów monograficznych pt. „Family Ethics versus Corporate Ethics- in the search of balance” dotyczących równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, prowadzone przez prof. Waltera Schmidta.
Zapraszamy  wszystkich studentów zainteresowanych tematyką.  
Zgłoszenia prosimy wysłać na adres: wsr@uksw.edu.pl

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana WSR ds. praktyk studenckich dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze  letnim roku akad. 2016/2017:
14 maja 2017 r.; 28 maja 2017 r.; 11 czerwca 2017 r.; 25 czerwca 2017 r. 
                                                        w godzinach 14.00 - 15.00 w bud. 15 (WNP) pok. 1503.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach