Zapraszamy do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. RODZINA – AUTORYTET W WYCHOWANIU, której współorganizatorem jest Wydział Studiów nad Rodziną UKSW. Konferencja odbędzie się
5 październik 2017 r. w Solecznikach na Litwie.

karta zgłoszenia

program konferencji

Na temat wyzwań i trudności, przed którymi staje rodzina i małżonkowie rozmawiali uczestnicy sympozjum naukowego, które odbyło się 6 maja w Krakowie. Konferencję zorganizowało Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. W spotkaniu uczestniczyły rodziny, małżeństwa oraz obecni i przyszli duszpasterze rodzin, a także wykładowcy z naszego Wydziału m.in. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski i ks. prof. dr hab. Adam Skreczko.

tu można posłuchać referatów i obejrzeć zdjęcia

Ten programstypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy.
Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Zapraszamy na Konferencję naukową pt. „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku” pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Ksiądza Biskupa dr Janusza Stepnowskiego. Konferencja odbędzie się w Łomży 20 maja 2017 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich przy ul. Sadowa 12A.

program w załączeniu

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach