Władze Dziekańskie Wydziału Studiów nad Rodziną serdecznie gratulują Pani dr Bożenie Bassie zdobycia w ramach uroczystej Gali Belfra Roku 2016 nagrody indywidualnej w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" oraz Ks. prof. dr. hab. Ireneuszowi Mroczkowskiemu nagrody w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016".

Wydział Studiów nad Rodziną serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu sześciu ogólnouczelnianych wykładów monograficznych pt. „Family Ethics versus Corporate Ethics- in the search of balance” dotyczących równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, prowadzone przez prof. Waltera Schmidta.
Zapraszamy  wszystkich studentów zainteresowanych tematyką.  
Zgłoszenia prosimy wysłać na adres: wsr@uksw.edu.pl

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana WSR ds. praktyk studenckich dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze  letnim roku akad. 2016/2017:
14 maja 2017 r.; 28 maja 2017 r.; 11 czerwca 2017 r.; 25 czerwca 2017 r. 
                                                        w godzinach 14.00 - 15.00 w bud. 15 (WNP) pok. 1503.

 

Uroczyste zakończenie
Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie UKSW
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

W dniu 18 lutego 2017 r. odbyło się zakończenie studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach