„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11).

 

We wtorek 20 grudnia o godz. 12.30 w budynku 23 w sali 201

odbędzie się spotkanie opłatkowe, na które serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszego Wydziału.

 

 

 

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski i Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda złożyli wizytę w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Ks. Dziekan Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski  i Ks. Prodziekan Andrzej Najda oraz władze rektorskie UKSW  wzięli udział w II Międzynarodowym Seminarium zatytułowanym: Behavioral Economics, Occupational Health and Rehabilitation.

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób z Niepełnosprawnością i Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej zaproszają na projekcję filmu pt. "Życie animowane" 13 grudnia 2016 godz. 11:15 Aula Schumana UKSW.

plakat wydarzenia

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach