W dniu 12 grudnia 2016 r. Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski i Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda złożyli wizytę w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Ks. Dziekan Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski  i Ks. Prodziekan Andrzej Najda oraz władze rektorskie UKSW  wzięli udział w II Międzynarodowym Seminarium zatytułowanym: Behavioral Economics, Occupational Health and Rehabilitation.

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Osób z Niepełnosprawnością i Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej zaproszają na projekcję filmu pt. "Życie animowane" 13 grudnia 2016 godz. 11:15 Aula Schumana UKSW.

plakat wydarzenia

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy WOla m. st. Warszawy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje i kontakt:
http://ops-wola.waw.pl/opswola/news/304/26/Osrodek-Pomocy-Spolecznej-Dzielnicy-Wola-poszukuje-kandydatow-na-opiekunow-prawnych

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach