W dniach 5-9 września 2016 r. odbyła się wizyta studyjna pracowników Wydziału Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Bildungs-und Seminarhaus Gutenberg w Liechtensteinie. W skład grupy wizytującej wchodzili: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan WSR, ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda, Prodziekan WSR oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr Agnieszka Regulska i ks. dr Cezary Naumowicz.

Studium Języków Obcych UKSW informuje, że studenci I roku studiów stacjonarnych w celu rejestracji na zajęcia z języka nowożytnego w pierwszej kolejności zobowiązani są do wypełnienia testu poziomującego.
Test poziomujący dostępny będzie w dniach od 1 września 2016 roku do dnia 2 października 2016 roku.
Studenci wybierający zajęcia na poziomie A1 nie wypełniają testu poziomującego.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach