Rozpoczynamy rejestrację na seminaria dyplomowe dla 2 roku studia stacjonarne I stopnia poprzez system USOSweb dnia 21.04.2017 r. od godziny 10.00.

Katedra Antropologii i Bioetyki  Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Percepcja adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia", która odbędzie się 28.04.2017 r. Kampus UKSW, ul. Woycickiego 1/3,  budynek 23, sala 201.

program w załączeniu

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem napełnia nasze serca pokojem
i wiarą, da siłę do pokonywania trudności, pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość
i umacnia nas w świadczeniu o miłosiernej miłości Boga.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pracownikom, Studentom, Absolwentom Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
i wszystkim przyjaciołom rodziny życzą Władze Dziekańskie WSR
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, którą reprezentował Prezes Fundacji Andrzej Kalitowicz.
Przedmiotem porozumienia jest m.in. wspólne podejmowanie działań na rzecz świadomości komunikacyjnej rodziny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, etyki poruszania się po drogach, promocji sportu i zdrowego stylu życia rodziny.