Program studiów

 Program studiów 2016/2017


Studia stacjonarne:
 - semestr zimowy

  - semestr letni

Program studiów I stopnia
Program studiów II stopnia

Studia niestacjonarne:
studia I stopnia - licencjackie
studia II stopnia - magisterskie

Studia podyplomowe:
-  studia podyplomowe - program

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie
- kurs - program

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach