Plan zajęć

Plany zajęć 2015/2016


Studia stacjonarne:

    - tygodnie dydaktyczne
    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych
    - seminaria dyplomowe I i II stopnia studia stacjonarne  
    - harmonogram zajęć w roku akad. 2015/16

Opiekunowie: 
- I rok I i II stopnia - opiekun: ks.dr Józef Młyński
- II rok I i II stopnia - opiekun: mgr Teresa Mazan
- III roku studiów I stopnia - opiekun: dr Agnieszka Regulska

Studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, iż ks. dr Mirosław Nowosielski będzie do dyspozycji studentów studiów niestacjonarnych  w sobotę 21 maja br. od godz. 11.30 podczas zjazdu w Łomiankach

  • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 17-18.X.; 14-15.XI.; 5-6.XII.2015; 16-17.I.2016; 20-21.II.; 12-13.III.; 9-10.IV.; 23-24.IV.; 7-8.V.; 21-22.V.; 4-5.VI.; 18-19.VI. 2016.
  • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 17-18.X.; 13-15.XI.; 5-6.XII.2015; 15-17.I.2016; 20-21.II.; 11-13.III.; 9-10.IV.; 23-24.IV.; 7-8.V.; 21-22.V.; 4-5.VI.; 18-19.VI. 2016.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

  • plan zajęć      21-22.05.2016 
  • Terminy zajęć: 17-18.X.; 14-15.XI.; 5-6.XII.2015; 16-17.I.2016; 20-21.II.; 12-13.III.; 9-10.IV.; 23-24.IV.; 7-8.V. 2016; 21-22.V.2016.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach