Plan zajęć

Plany zajęć 2017/2018


Studia stacjonarne:

    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

Opiekunowie: 
- I rok studia I i II stopnia - opiekun: mgr Piotr Czekalski
- II rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- III rok studia I stopnia - opiekun: ks. dr Józef Młyński

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk - dr Agnieszka Regulska

  • środa godz. 10.30-11.30 bud. 19, s. 1902

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością - dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów
w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
w następujących dniach:

  • środy: 13.15 – 14.45 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych),
  • soboty: 13.00 – 14.30 (studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych).

UWAGA! Dyżury niedzielne odbywają się tylko w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tel.: 22 569 97 14 (tylko w trakcie dyżurów), e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus + - dr Justyna Stępkowska, e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

  • plan zajęć studia I i II stopnia:  21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017
  • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI. 2018.
  • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 21-22.X; 17-19.XI; 9-10.XII.2017; 19-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 20-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób świeckich

  • plan zajęć: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017
  • Terminy zajęć: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II.; 10-11.III; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

  • plan zajęć
  • Terminy zajęć:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach