Plan zajęć

Plany zajęć 2016/2017


Studia stacjonarne:

    - tygodnie dydaktyczne
    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych oraz seminaria dyplomowe I i II stopnia studia stacjonarne 
    - Wydziałowy pełnomocnik ds. praktyk dr Agnieszka Regulska dyżur: środy w godz. 10.30-11.30
    - harmonogram zajęć w roku akad. 2016/17

Opiekunowie: 
- I rok I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- II rok I i II stopnia - opiekun: ks.dr Józef Młyński
- III roku studiów I stopnia - opiekun: ks. dr Dariusz Tułowiecki

Studia niestacjonarne

  • plan zajęć studia I i II stopnia  25-26.02.2017
  • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 15-16.X.; 19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.
  • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 15-16.X.; 18-20.XI.; 10-11.XII.2016; 20-22.I.2017; 25-26.II.; 17-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

  • plan zajęć   25-26.02.2017
  • Terminy zajęć: 15-16.X.;19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.;27-28.V.2017.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

  • plan zajęć
  • Terminy zajęć:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach