Plan zajęć

Plany zajęć 2016/2017


Studia stacjonarne:

    - tygodnie dydaktyczne
    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych oraz seminaria dyplomowe I i II stopnia studia stacjonarne 
    - harmonogram zajęć w roku akad. 2016/17

Opiekunowie: 
- I rok I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- II rok I i II stopnia - opiekun: ks.dr Józef Młyński
- III roku studiów I stopnia - opiekun: ks. dr Dariusz Tułowiecki

Wydziałowy pełnomocnik ds. praktyk dr Agnieszka Regulska ma dyżur w środy w godz. 10.30-11.30
bud. 19 s. 1902.
zaś dla studentów studiów niestacjonarnych w następujących terminach:

 • 14 maja 2017 r.
 • 28 maja 2017 r.
 • 11 czerwca 2017 r.
 • 25 czerwca 2017 r.

  w godzinach 14.00 - 15.00 w bud. 15 (WNP) pok. 1503.

Studia niestacjonarne

 • plan zajęć studia I i II stopnia  22-23.04.2017 zmiany!!!!
 • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 15-16.X.; 19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.
 • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 15-16.X.; 18-20.XI.; 10-11.XII.2016; 20-22.I.2017; 25-26.II.; 17-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

 • plan zajęć   22-23.04.2017   zmiany!!!!
 • Terminy zajęć: 15-16.X.;19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.;27-28.V.2017.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

 • plan zajęć
 • Terminy zajęć:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach