Plan zajęć

Plany zajęć 2017/2018


Studia stacjonarne:

    - plan zajęć semestr zimowy
    - harmonogram egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2017-18
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych semestr zimowy
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych semestr letni

Opiekunowie: 
- I rok studia I i II stopnia - opiekun: mgr Piotr Czekalski
- II rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- III rok studia I stopnia - opiekun: ks. dr Józef Młyński

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk - dr Agnieszka Regulska

  • środa godz. 10.30-11.30 bud. 19, s. 1902 - semestr zimowy

  • wtorek godz. 13.00-14.00 bud. 15, s. 1503 - semestr letni

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością - dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów
w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
w następujących dniach:

  • środy: 13.15-14.45 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych) - semestr zimowy,
  • soboty: 13.00-14.30 (studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych),
  • wtorki: 10.00-11.30 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych) -semestr letni

UWAGA! Dyżury sobotnie odbywają się tylko w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tel.: 22 569 97 14 (tylko w trakcie dyżurów), e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus + - dr Justyna Stępkowska, e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób świeckich

Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia"

  • plan zajęć: 
  • Terminy zajęć: 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

 

W NIEDZIELE O GODZ. 11.30 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA NA TERENIE KAMPUSU WÓYCICKIEGO.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

  • plan zajęć
  • Terminy zajęć: