Plan zajęć

Plany zajęć 2017/2018


Studia stacjonarne:

    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych

Opiekunowie: 
- I rok studia I i II stopnia - opiekun: mgr Piotr Czekalski
- II rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- III rok studia I stopnia - opiekun: ks. dr Józef Młyński

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk - dr Agnieszka Regulska

  • środa godz. 10.30-11.30 bud. 19, s. 1902

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością - dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów
w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
w następujących dniach:

  • środy: 13.15 – 14.45 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych),
  • soboty: 13.00 – 14.30 (studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych).

UWAGA! Dyżury sobotnie odbywają się tylko w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tel.: 22 569 97 14 (tylko w trakcie dyżurów), e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus + - dr Justyna Stępkowska, e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób świeckich

W NIEDZIELE O GODZ. 11.30 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA NA TERENIE KAMPUSU WÓYCICKIEGO.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

  • plan zajęć
  • Terminy zajęć: