Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na rok 2016/2017

Terminy zajęć w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie: 15-16.X.;19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.2017.

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia: 15-16.X.; 19-20.XI.; 10-11.XII.2016; 21-22.I.2017; 25-26.II.; 18-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia: 15-16.X.; 18-20.XI.; 10-11.XII.2016; 20-22.I.2017; 25-26.II.; 17-19.III.; 22-23.IV.; 13-14.V.; 27-28.V.; 10-11.VI.; 24-25.VI. 2017.

Terminy Rad Wydziału: 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII.; 24.I.; 21.II.; 21.III.; 25.IV.; 23.V.; 20.VI.2017.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach