Katedry

STRUKTURA WYDZIAŁU


1. Katedra Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:           ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Profesor nadzwyczajny:    ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
                                              ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

2. Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny:    ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
Adiunkt:                                ks. dr Cezary Naumowicz
Starszy wykładowca:         ks. dr Krzysztof Wolski
Zaj. zlec:                              ks. bp dr Stanisław Stefanek
                                              ks. dr Wiesław Jankowski
                    
3. Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:           ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

4. Katedra Antropologii i Bioetyki
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:            ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Profesor nadzwyczajny:     ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW
Zaj. zlec:                               ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW
                                               dr hab. Marek Czachorowski, prof. KPSW
                                               dr Jacek Ruszczyński
                                               dr Kazimierz Szałata
                                               mgr Agnieszka Rogalska

5. Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: vacat
Stanowiska:
Adiunkt:                              
Zaj. zlec:                              dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
                                              ks. dr Marek Dziewiecki
                                              ks. dr Mirosław Nowosielski
                                              ks. dr Jerzy Szymołon
                                              mgr Dorota Dulińska
                                              mgr Joanna Figura
                                              mgr Janusz Kaźmierczak
                                              mgr Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska
                                              mgr Agnieszka Mikusek-Kokornaczyk
                                              mgr Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska
                                              mgr Ewa Zdunek

6. Katedra Pedagogiki Rodziny
Kierownik: dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW
Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny:     dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW
Adiunkci:                               dr Marek Kulesza
                                               dr Andrzej Mazan
                                               dr Agnieszka Regulska

7. Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Kierownik: p.o. dr Bożena Bassa
Stanowiska:
Adiunkci:                           dr Bożena Bassa
                                           dr n. med. Agnieszka Kamińska
Zaj. zlec:                           mgr  Małgorzata Walaszczyk
                                           mgr Magdalena Wojno

8. Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii
Kierownik: p.o. ks. dr Józef Młyński
Stanowiska:
Adiunkt:                              ks. dr Józef Młyński
                                            ks. dr Dariusz Tułowiecki
Zaj. zlec:                             ks. dr Dariusz Wojtecki

9. Katedra Prawa Rodzinnego i Ekonomii
Kierownik: vacat
Stanowiska:
Zaj. zlec.:                           dr hab. Helena Pietrzak, prof. UKSW
                                            dr hab. Urszula Nowicka, prof. UKSW
                                            ks. dr Przemysław Drąg
                                            dr Aneta Kłopocka
                                            mgr Jadwiga Kossakowska

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach