Wydział

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej kontynuując pracę naukową prowadzoną od 1975 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego. Dnia 24 czerwca 2010 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. przekształcił z dniem 1 września 2010 r. dotychczasowy Instytut Studiów nad Rodziną w samodzielny Wydział.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach