NAUKA I ROZWÓJ

Wydział prowadzi działalność naukową, uwzględniającą najnowsze standardy i inspirację chrześcijańską. We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami promuje te zakresy poszukiwań badawczych, które przyczyniają się do rozwoju teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Poza tym proponuje różne formy partycypowania w aktywności naukowej, takie jak wykłady otwarte, konferencje, uczestnictwo w realizacji grantów badawczych.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ
dotyczący podziału środków przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2016 
  
załącznik str. 2

PROTOKÓŁ KOMISJI WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ
dotyczący podziału środków przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2015

DECYZJA nr 1/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji Wydziału Studiów nad Rodziną na dofinansowanie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju uczelni

ZAŁĄCZNIK do decyzji

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach