Koło naukowe

Koła naukowe bioetyki powstało na naszym Wydziale w 2014 roku. Opiekunem koła  jest ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały. Członkami koła są przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych. Koło organizuje liczne sympozja i konferencje naukowe.

W tym roku członkowie Koła wraz ze swoim opiekunem pojechali w ramach promocji Wydziału do Rzymu celem nawiązywania kontaktów międzynarodowych i zobaczenia działania innych Uczelni promujących rodzinę.
W programie pobytu było spotkanie się ks. prof. Livio Melina, prezesem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 

W dniu 10 grudnia 2016 r. w Auli Ks. Abp. Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. BIOETYCZNE ASPEKTY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Organizatorem Konferencji była Katedra Antropologii i Bioetyki WSR we współpracy z Bioetycznym Kołem Studentów.
Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji uczestników oraz o dobre owoce obrad sympozjalnych pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego.

19.10.2017 r. BIOETYCZNE KOŁO STUDENTÓW WSR UKSW w Warszawie zorganizowało jednodniowy wyjazd studyjny do WYŻSZEJ SZKOŁY KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU. W wyjeździe uczestniczyło 5 osób, cztery studentki i ks. Opiekun Koła. W programie było zwiedzanie Uczelni, spotkanie z jej studentami, wspólny udział z jej studentami i innymi uczniami we Mszy św. wotywnej do błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Mszy św. przewodniczył o. dr TADEUSZ RYDZYK CSsR, który to spotkał się z naszą grupą, udzielając nam krótkiego wywiadu i błogosławieństwa. Następnie odbyło się krótkie spotkanie z Rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr ZDZISŁAWEM KLAFKĄ CSsR. Po tym był obiad na starówce Torunia i zwiedzanie samej starówki. Niektórzy zakupili sobie pierniki jako pamiątki z wyjazdu. Po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Warszawy na kampus uniwersytecki przy ul. Wóycickiego. Około godz. 21 rozeszliśmy się do domów. Wyjazd został udokumentowany niniejszymi zdjęciami pamiątkowymi. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy Studentów WSR UKSW do zapisywania się do naszego Koła. W naszym najbliższym programie przewidujemy organizację sympozjum i dalsze wyjazdy studyjne.

Galeria zdjęć

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach